Serwis maszyn i urządzeń

Oferujemy profesjonalną obsługę w zakresie:

 • Inspekcji maszyn
 • Przeglądu maszyn
 • Planowania prac rutynowych
 • Planowania prac na podstawie bieżącego stanu maszyn
 • Usuwania awarii
 • Konserwacji maszyn
 • Wymiany środków smarnych
 • Modernizacje

 

Inspekcje maszyn

Wiedza i doświadczenie naszych pracowników pozwala nam wykonywać profesjonalne inspekcje maszyn. Stosujemy metody dostosowane do warunków panujących w zakładzie produkcyjnym. Pracujemy zarówno podczas pracy maszyn jak i na postojach. Oprócz standardowych metod wykorzystujących wzrok, dotyk, słuch, stosujemy również wyspecjalizowane narzędzia diagnostyczne jak stetoskop, endoskop, kamera termowizyjna. Wszystkie prace analizujemy pod względem bezpieczeństwa i dobieramy odpowiednie metody. W rezultacie inspekcji powstaje raport z wykrytymi nieprawidłowościami i zaleceniami dalszego postępowania.

Przegląd maszyn

Przegląd maszyn wykonujemy na postoju. Poszczególne elementy są rozkręcane i na bieżąco analizowany jest ich stan techniczny. Jeżeli zostanie wykryte uszkodzenie to naprawimy je jeżeli tylko będą dostępne części. Sprawne elementy zostaną oczyszczone i zakonserwowane. Jeżeli nie były dostępne części to w raporcie znajdzie się zalecenie zamówienia i wymiany.

Planowanie prac rutynowych

Wspieramy planowaną gospodarkę remontową przez analizę czynności rutynowych. W przypadku dużego parku maszynowego ilość prac niezbędnych do wykonania jest znaczna. Pomagamy w odpowiednim grupowaniu czynności w taki sposób, żeby zajmowały mniej czasu i były łatwe do przeprowadzenia. Po zbudowaniu planu analizujemy go ponownie w celu optymalizacji. Definiujemy prace do wykonania w trakcie pracy linii jak i na postoju. Dobieramy odpowiednie narzędzia i jeżeli to konieczne wykonujemy odpowiednie przyrządy. W efekcie budujemy jasny, prosty i ekonomiczny plan prac rutynowych.

Planowanie prac na podstawie bieżącego stanu maszyn.

Podczas inspekcji oraz analiz przyczyn powstawania awarii pojawiają się zalecenia dalszego postępowania. Po zebraniu i przeanalizowaniu zaleceń powstaje plan naprawy. Uwzględnia on takie czynniki jak:

 • Dostępność linii/maszyny
 • Krytyczność i co za tym idzie, kolejność prac
 • Listę części wymaganych oraz ich dostępność
 • Narzędzia niezbędne do naprawy. Zwłaszcza specjalistyczne.
 • Wymagany personel
 • Zagrożenia BHP planowanych prac

Usuwanie awarii

Pomagamy w szybkim i sprawnym usunięciu awarii. Wiedza, doświadczenie i wyposażenie pozwalają nam na szybką reakcję i przywrócenie sprawności produkcyjnej maszyn.

Konserwacja maszyn

Posiadamy duże doświadczenie w konserwacji maszyn. Tak jak w przypadku inspekcji, tak i tutaj  analizujemy czynności planowane i optymalizujemy je. Wykorzystujemy zarówno zalecenia producenta zawarte w DTR jak i własne doświadczenie gdy nie ma pełnej dokumentacji. Czynności mogą obejmować standardową obsługę ręczną jak i w pełni zautomatyzowane układy centralnego smarowania. Obsługujemy istniejące systemy jak i projektujemy i wdrażamy własne. Wdrażamy modyfikacje ułatwiające i przyspieszające obsługę.

Wymiana środków smarnych

Obsługujemy planowane i interwencyjne wymiany środków smarnych w przekładniach i instalacjach centralnych. Podczas wymiany oceniamy stan oleju i na tej podstawie raportujemy podejrzenia poważniejszych uszkodzeń. Wspieramy podczas doboru zamiennika środka smarnego lub sugerujemy dobór w przypadku braku informacji jaki środek smarny był oryginalnie.

Modernizacje

Doradzamy, projektujemy i wdrażamy modernizacje na liniach produkcyjnych. Również wykonujemy modyfikacje na podstawie dostarczonej dokumentacji. Zmiany dotyczą zarówno zmiany layoutu istniejących linii jak i wykonanie nowych elementów, osprzętu czy montażu zakupionych