Mechanika maszyn

Remonty, konserwacje – Oferujemy pełny serwis maszyn przemysłowych. Wspieramy proces Utrzymania Ruchu od planowania prac do wykonania remontu głównego maszyn, w tym:

 • Inspekcje maszyn
 • Przeglądy maszyn
 • Planowanie prac rutynowych
 • Planowanie prac na podstawie bieżącego stanu maszyn
 • Usuwanie awarii
 • Konserwacja maszyn
 • Wymiany środków smarnych
 • Modernizacje

[czytaj więcej]

 

Instalacje przemysłowe – Oferujemy pełny serwis instalacji przemysłowych. Dbamy, aby proces przebiegał sprawnie i był niezawodny. Zapewniamy utrzymanie:

 • Szczelności i dobrego stanu przewodów przesyłowych
 • Szczelności i prawidłowej pracy zaworów
 • Szczelności i prawidłowej pracy pomp

[czytaj więcej]

 

Konstrukcje stalowe – Projektujemy i spawamy konstrukcje stalowe według norm. Analizujemy każdy projekt pod względem wytrzymałości metodą MES. Budujemy między innymi:

 • Schody i podesty komunikacyjne na liniach produkcyjnych
 • Drabiny stałe z zabezpieczeniami przed upadkiem
 • Wózki na oprzyrządowanie maszyn
 • Urządzenia pomocnicze
 • Osłony maszyn

[czytaj więcej]