Instalacje przemysłowe

Oferujemy pełny serwis instalacji przemysłowych. Dbamy, aby proces przebiegał sprawnie i był niezawodny. Zapewniamy utrzymanie:

  • Szczelności i dobrego stanu przewodów przesyłowych
  • Szczelności i prawidłowej pracy zaworów
  • Szczelności i prawidłowej pracy pomp

Szczelność i dobry stan przewodów przesyłowych

Kontrolujemy szczelność przewodów przesyłowych jak i połączeń i związanych z nimi urządzeń. W celu utrzymania dobrego stanu wymieniamy uszczelnienia podczas przeglądów okresowych. Mamy również możliwość wymycia instalacji bez demontażu środkami odkamieniającymi jak i usuwającymi pozostałości po przesyłanym produkcie.

Szczelność i prawidłowa praca zaworów

Kontrolujemy szczelność zaworów na kołnierzach i uszczelkach. Sprawdzamy dokładnie pracę zaworów, czyli czy się prawidłowo zamykają/otwierają oraz czy się nie zacinają. Oferujemy kompleksową wymianę uszczelnień podczas przeglądów okresowych.

Szczelność i prawidłowa praca pomp

Kontrolujemy szczelność pomp na kołnierzach i uszczelnieniach mechanicznych. W przypadku wykrycia nieszczelności lub objawów zużycia jak zwiększony hałas czy wibracje, oferujemy remont pomp.